مقبره سرباز گمنام ایران تاریخی ایرانی

مقبره سرباز گمنام: ایران تاریخی ایرانی سارایوو نمایشگاه نمایشگاه بوسنی و هرزگوین نمایشگاه کتاب سارایوو

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی عیان و نهان مخالفان روحانی

>«با این که برجام قراردادی جهت پرهیز از جنگ است ولی چه‌ کسی است که نداند در دل هر قراردادی حتی قرارداد صلح، بذر جنگ نهفته هست. تاریخ با انقضای برجام به آخر ن

عیان و نهان مخالفان روحانی

عیان و نهان مخالفان روحانی

عبارات مهم : سیاسی

>«با این که برجام قراردادی جهت پرهیز از جنگ است ولی چه کسی است که نداند در دل هر قراردادی حتی قرارداد صلح، بذر جنگ نهفته هست. تاریخ با انقضای برجام به آخر نخواهد رسید. آن چه اهمیت دارد در کنار مردم بودن هست، حتی در شکست. این شیپور جنگی که مخالفان در آن می دمند، بیش از هر چیز شیپور جنگ با دولت روحانی هست؛ دولتی که هر چقدر عاقلانه تر و مردمی تر عمل کند، مرجعیت آن زیاد خواهد شد.»

احمد غلامی، سردبیر «شرق» در سرمقاله روز شنبه این روزنامه نوشت: «شاید روحانی انتظار چنین روزهایی را نداشت؛ انتظار روزهایی که تنها دستاوردش، برجام، در آستانه انحلال قرار گیرد. روزهای مذاکرات هسته ای با همه سختى ها و آسانى ها هایش همچون ماه عسلی طولانی گذشت؛ ماه عسلی که به واسطه آن، تحریم ها لغو و جایگاه دولت روحانی نزد مردم کشور عزیزمان ایران و دنیا ارتقا پیدا کرد؛ ارتقایی رشک برانگیز که مخالفان را برانگیخت تا بی محابا به او و دولتش حمله کنند و آنان را به باد انتقادات منصفانه و غیر منصفانه بگیرند. از این رو، در شرایط تازه برجام که هر لحظه امکان خروج آمریکا از آن وجود دارد، انتظار این است قند در دل مخالفان آب شود ولی این گونه نیست.

عیان و نهان مخالفان روحانی

این روزها مخالفان دولت روحانی در نهان بیش از هر وقت دیگری به ارزش قرارداد برجام پی برده اند. قراردادی که اگر بسته نمی شد، احتمال وقوع بحران در منطقه جدی بود. مواضع دولت کنونی آمریکا، بسیاری از سناتورها و نمایندگان کنگره شاهدان این مدعا هستند. مخالفان دولت روحانی جنگ دیده، جنگ رفته و جنگیده اند و بیش از هر کسی از نتیجه های جنگی نابرابر آگاه اند. از این رو عقل مصلحت اندیش آنان حکم می کند در نهان صلح طلب باشند و در عیان در شیپور جنگ بدمند تا موافقان و دولت روحانی را مرعوب کرده و به سکوت وادار کنند. آنان می خواهند از جنگی که وجود ندارد، بهره جنگی تمام عیار را ببرند؛ به قولی از آب، کره بگیرند.

روحانی شرایط دشواری پیش رو دارد. او ناگزیر است در کنار اتحاد، وحدت و وفاق ملی، از وعده ایی که به ملت داده، صیانت کند: پرهیز از جنگ. مخالفان روحانی تلاش می کنند در اوضاع موجود او را بیش از پیش به مواضعی قهرآمیز سوق دهند؛ مواضعی که مغایر با منش و روش سیاسی اوست. از همین نقطه، راه سخت روحانی شروع می شود. اگر تسلیم مواضع منتقدان شود از مردم فاصله خواهد گرفت و اگر بی اعتنا به خطراتی باشد که کشور را احاطه کرده اند، گزک دست مخالفانش داده تا از او صورت ای دیگر خلق کنند. اگر بگوییم روحانی در آزمون دشواری قرار دارد، اغراق نکرده ایم. دولت روحانی میان خواسته های مردم و ترفندهای سیاسی مخالفانش قرار گرفته هست. مردم انتظار دارند او همچون گذشته بر مذاکره و صلح پافشاری کند و در پرسشها اقتصادی و سیاسی به وعده هایی که داده، عمل کند ولی مخالفان روحانی رویکردی دوگانه با برجام دارند. از یک سو درصددند در صیانت از برجام در نهان با روحانی همراه باشند و در عیان آن را از اعتبار ساقط کنند تا اگر زمانی برجام نقطه قوت روحانی بود، اینک نقطه ضعف او محسوب شود.

>«با این که برجام قراردادی جهت پرهیز از جنگ است ولی چه‌ کسی است که نداند در دل هر قراردادی حتی قرارداد صلح، بذر جنگ نهفته هست. تاریخ با انقضای برجام به آخر ن

این به نفع همه است که روحانی با صیانت از برجام از جنگی محتمل پیشگیری کند ولی مخالفان روحانی درصددند با زیاد کردن سطح مطالبات جهانی، دولت روحانی را با بحران روبه رو کنند؛ بحران عدم توانایی در تأمین حداکثری خواسته های ملی. دولت روحانی در این اوضاع چه خواهد کرد؟ آیا برجام از یک قرارداد حقوقی به قراردادی سیاسی جهت طرفین، کشور عزیزمان ایران و آمریکا، تبدیل خواهد شد. اگر این گونه شود، کیان دولت روحانی به برجام گره خورده با برجام برجا می ماند و بی برجام از دست می رود.

«هر دولتی معاهدات و پیمان ها را بر اساس منافع ملی خود با دیگر دولت ها منعقد می کند. هر دولت تا زمانی به این معاهدات و پیمان ها پایبند می ماند که منافعش را تأمین کند.» اگر تا دیروز مخالفان دولت روحانی می گفتند برجام قراردادی یک طرفه و به نفع آمریکاست، امروز باید پاسخ بدهند آیا آمریکا درصدد بر هم زدن آن است.

آن چه دولت روحانی را با خطری جدی روبه رو می کند، برجام نیست؛ خطر دوری از مردم هست؛ مردمی که با او جهت صلح و دموکراسی هم پیمان شده است اند. آنان از روحانی می خواهند به بعضی از کسانی که به رأی مردم باور و اعتنا ندارند، در هیچ شرایطی هم پیمان نشود. با این که برجام قراردادی جهت پرهیز از جنگ است ولی چه کسی است که نداند در دل هر قراردادی حتی قرارداد صلح، بذر جنگ نهفته هست. تاریخ با انقضای برجام به آخر نخواهد رسید. آن چه اهمیت دارد در کنار مردم بودن هست، حتی در شکست.

عیان و نهان مخالفان روحانی

این شیپور جنگی که مخالفان در آن می دمند، بیش از هر چیز شیپور جنگ با دولت روحانی هست؛ دولتی که هر چقدر عاقلانه تر و مردمی تر عمل کند، مرجعیت آن زیاد خواهد شد.»

واژه های کلیدی: سیاسی | شیپور | آمریکا | دولت روحانی | ایران و آمریکا | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs