مقبره سرباز گمنام ایران تاریخی ایرانی

مقبره سرباز گمنام: ایران تاریخی ایرانی سارایوو نمایشگاه نمایشگاه بوسنی و هرزگوین نمایشگاه کتاب سارایوو

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی کاش به تخلفات انتخاباتی در دور های قبل هم پیگیری می شد

روزنامه اعتماد نوشت:یک ماه پیش انتخابات انجام و نتیجه آن اعلام شد. از همان ابتدا بعضی شبهات بی پایه راجع به انتخابات مطرح شدکه هیچ نتیجه ای جز تلخ کردن کام شیری

کاش به تخلفات انتخاباتی در دور های قبل هم پیگیری می شد

کاش به تخلفات انتخاباتی در دور های قبل هم پیگیری می شد

عبارات مهم : تخلفات

روزنامه اعتماد نوشت:یک ماه پیش انتخابات انجام و نتیجه آن اعلام شد. از همان ابتدا بعضی شبهات بی پایه راجع به انتخابات مطرح شدکه هیچ نتیجه ای جز تلخ کردن کام شیرین انتخاباتی مردم نداشت.

کاش به تخلفات انتخاباتی در دور های قبل هم پیگیری می شد

اكنون نيز سخنگوي محترم قوه قضاييه اعلام كرده است كه: «تعدادي گزارش هم از شوراي نگهبان آمد كه برخي جرم نبود و تخلف بود و به دستگاه ذي ربط ارجاع شد. برخي موارد هم كه آمده نياز به شاكي خصوصي دارد كه اگر شكايت شود طبيعتا تعقيب مي شود. برخي موارد هم عنوان مجرمانه دارد و تا الان ٦ استاندار و چند فرماندار و تعدادي از روساي برخي دستگاه ها احضار شدند و موارد در حال رسيدگي است.» اين بیانات بعد از آن اعلام شده است است كه سخنگوي شوراي نگهبان چند روز پيش اظهار داشت كه: «ما گزارش هايي را كه از تخلفات انتخابات داشته ايم، به ترتيب به دوستان در قوه قضاييه ارسال كرده ايم و طبعا تعدادي از مديران دولتي نيز بين آنها هستند» پيش از آن نيز شوراي نگهبان در اعلاميه تاييد انتخابات به شكل غيرمنتظره اي وقوع برخي از تخلفات را به صورت مبهم تاييد كرده بود.

اين اتفاقات را مي توان گامي مبارك دانست به دو دليل، يكي اينكه علی رغم ادعاهاي عجيب و غريبي كه حتي از تريبون نماز جمعه عليه انتخابات مطرح شد، در نهايت معلوم شد كه برخي از ادعاها در خصوص تخلف هاي معمول و نه تقلب هاي انتخاباتي مطرح هست، كه اثبات و رد آنها بايد در دادگاه انجام شود. دليل ديگر مبارك بودن نيز به نفس رسيدگي مطرح مي شود كاري كه در گذشته انجام نمي شد يا حداقل اينكه اگر هم رسيدگي شده است هست، انعكاسي نداشت.

روزنامه اعتماد نوشت:یک ماه پیش انتخابات انجام و نتیجه آن اعلام شد. از همان ابتدا بعضی شبهات بی پایه راجع به انتخابات مطرح شدکه هیچ نتیجه ای جز تلخ کردن کام شیری

براي درك اهميت ماجرا بايد به نكته اي كه مقام معظم رهبري در اين زمينه طرح كردند اشاره كرد. ايشان در رابطه با تخلفات انتخاباتي به صراحت اعلام داشتند كه: «تخلف در انتخابات مناسب نظام جمهوري اسلامي نيست و مسوولان بايد اين موارد را با جديت دنبال كنند و متخلفين را مشخص كنند تا در انتخاباتي كه ملت ايران در آينده در پيش دارد، چنين تخلفاتي برافتد، زيرا اگر چشم بر تخلف ببنديم و از آن صرف نظر و اغماض كنيم، تخلفات تكرار مي شود.»

بنابراين روشن است كه مساله تخلفات در اين دوره هيچ ربطي به نتايج انتخابات ندارد، بلكه در درجه اول نشانه اجراي عدالت و جلوگيري از تخلفات قانوني است كه در صورت مسكوت گذاشتن اين رفتارها تبديل به رويه خواهد شد. اهميت اين نكته وقتي روشن مي شود كه به ياد بياوريم سخنگوي شوراي نگهبان درخصوص ميزان تخلفات انتخاباتي در اين دوره از انتخابات با دوره هاي گذشته گفته بود كه: «انتخابات اين دوره را از جهت تخلفات متفاوت نمي بينم. همان تخلفاتي است كه در گذشته نيز بود.»

با اين ملاحظات مي توان پرسيد كه اگر اين ميزان از تخلفات با گذشته تفاوت معناداري نداشته، بعد آیا در نوبت هاي قبلي شاهد چنين پرونده ها و رسيدگي هايي نبوديم تا اكنون تكرار نشود؟ اگر در آن وقت به هر تخلفي ولو كوچك هم رسيدگي قضايي مي شد و متخلفان به سزاي تخلفات و تخطي خود از قانون مي رسيدند، به طور قطع امروز شاهد انتخاباتي با كمترين تخلفات بوديم. آيا شوراي نگهبان و دستگاه قضايي آمادگي دارند كه كليه کارها و رسيدگي هاي قضايي خود را راجع به نوبت هاي گذشته انتخابات در زمينه تخلفات انتخاباتي در اختيار افكار عمومي قرار دهند تا معلوم شود كه آيا در نوبت هاي پيش كم كاري شده است است يا خير؟ در واقع اگر ميزان تخلفات اين دوره كمابيش چون دوره هاي گذشته هست، آيا نبايد تا همين حد از گزارش ها جهت رسيدگي به دستگاه قضايي ارسال و در نهايت عليه مجرمين حكم نيز صادر مي شد؟

کاش به تخلفات انتخاباتی در دور های قبل هم پیگیری می شد

از سوي ديگر نقش شوراي نگهبان در ارسال اين گزارش ها به دستگاه قضايي چيست؟ آيا شوراي نگهبان در مقام مدعي انحصاري است؟ به عبارت ديگر هيچ شكايت مشابهي راجع به انتخابات در دادگاه رسيدگي نمي شود، مگر آنكه از طرف شوراي نگهبان ارسال شود؟ يا آنكه امكان رسيدگي به شكايات ديگر هم هست؟ مبناي شوراي نگهبان براي تاييد و رد شكايات و تخلفات و نيز ارجاع يا عدم ارجاع آنها به قوه قضاييه چيست؟ آيا گزارش كاملي از اين ارجاعات با ذكر جزييات و نوع تخلف در اين انتخابات و ساير انتخابات ارايه شده است است؟ يا قابل ارايه است؟به نظر مي رسد كه كليت ماجراي رسيدگي به تخلفات و تقلبات انتخاباتي از منظر حقوقي در وضعيتي از ابهام عمل مي شود و اميدواريم كه در اين زمينه براق سازي صورت گيرد.

واژه های کلیدی: تخلفات | دستگاه | نگهبان | انتخابات | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs