مقبره سرباز گمنام ایران تاریخی ایرانی

مقبره سرباز گمنام: ایران تاریخی ایرانی سارایوو نمایشگاه نمایشگاه بوسنی و هرزگوین نمایشگاه کتاب سارایوو

آمار بالای بروز سوختگی در مناطق فقیر

سوختگی بیماری فقراست؛ این جمله‌ای است که معمولا جهت توصیف اوضاع بروز سوختگی از سوی کارشناسان امر به کار برده می‌شود تا مشخص شود این مناطق زیاد در معرض ..

ادامه مطلب